ID psykoterapi

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er LogoColorTextBelow.jpeg

ID betyder integrativ dynamisk. Dette er en terapeutisk tilgang, som bygger på forskellige psykologiske retninger teorier og metoder. Ofte bygger terapi-skoler på en og samme grundlæggende teknik. Men det gør man ikke indenfor ID. Her supplerer de forskellige psykologiske metoder hinanden. Det er således muligt ved hjælp af målrettede metode at skabe en forandrings process, som arbejder i forskellige lag af psyken og derved åbnes der plads for en dybtgående forandringsproces. Ved hjælp af ID psykoterapi styrkes vores kontakt til den dybere identitet, som lægger bag vores ydre personlighed.

Se mere på: http://idacademy.dk og http://id-psykoterapeutuddannelsen.dk

Etiske regler

Som ID psykoterapeut har jeg forpligtet mig til at overholde alle de etiske regler opstillet i ID- psykoterapeutisk forening, som jeg er medlem af.

Det betyder følgende: tavshedspligt, mulighed for at stille spørgsmål til det etiske udvalg om etiske spørgsmål i forbindelse med psykoterapien, og deltagelse i faglige kurser af forskellig art.