Etiske regler

Som ID psykoterapeut har jeg forpligtet mig til at overholde alle de etiske regler opstillet i ID- psykoterapeutisk forening, som jeg er medlem af.

Det betyder følgende: tavhedspligt, mulighed for at stille spørgsmål til det etiske udvalg om etiske spørgsmål i forbindelse med psykoterapien og deltagelse i faglige kurser af forskellig art.